सहकार आयुक्त आणि निबंधक,
सहकारी संस्था,
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
Credit Society Information System
  Sr.No. Name of SocietyUnique NoRegistration NoRegistration DateTotal BranchWork AreaSelf BuildingPrevious DateNametaken ActionAdministratorAdministrator DateProfit/LossDepositsDebtsNPANPA ProvisionReserve FundInvestmentShare Capital
1 ज्ञानदिप को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.MU2/L/150 बीओएम/आरएसआर/904/7802/09/197885राज्यस्तरीयहोय31/03/2010लाहोटी कसाट अँड कं.नाहीनाही-3046246833201022774-1614791793562079581106189
2 शिवकृपा नागरी सहकारी पतपेढी मर्या.THA/THA/238 बीओएम/आरएसआर/एस/1862-198201/04/198256राज्यस्तरीयहोय31/03/2010आर.आर.पिंगळेनाहीनाही-2714139612293060642199662124619550794789490325
3 सुमित्रा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या अकलूजSOL/MAL/9 एसयुआर/एमआरएस/आरएसआर/(आर)121606/12/19880जिल्हास्तरीयनाही31/03/2010अश्विनी दोशीनाहीनाही--1600991873115119398212256546401272685685154875
4 जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.कराडSAT/KAR/381 एसएटी/केआरडी/आरएसआर/सीआर/ 80316/08/199512राज्यस्तरीयहोय31/03/2009जे बी चव्हाणनाहीनाही-263291747680107294381889272864866584924826014
5 सहकार मित्र चंद्रकांत बढेसर अर्बन को-ऑप क्रेडीट सोसायटी लि. भुसावळJAG/BHU/9 जेजीए/बीएसएल/आरएसआर/सीआर/44325/01/198920राज्यस्तरीयहोय31/03/2009एम.बी.पाटीलनाहीनाही--49063617273791621034137367137367461321219049268
6 विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी लि मुंबइर् MU1/E/194 बीओएम/डब्ल्युइ र्/आरएसआर/सीआर/928/7921/01/19790राज्यस्तरीयहोय31/03/2010गुंजाळहोयनाही-1392916638091216915-986173013060920065043
7 कराड मर्चंट सह. क्रेडिट संंस्था मर्या.कराडSAT/KAR/355 एसएटी/केआरडी/आरएसआर/सीआर/73801/01/198126राज्यस्तरीयहोय31/03/2010जे.बी चव्हाणनाहीनाही-510516194511061429152267194695899371853740185
8 निशांत सहकारी ग्रामीण पतपूरवठा संस्था मर्या. अकोलाAKO/AKL/25 एकेएल/(एकेएल)/आरएसआर/सीआर/123/1991-9208/05/199224राज्यस्तरीयनाही31/03/2010श्री संजय गुप्ता प्र. ले. प.नाहीनाही-961154025510219672106183298931854527700-
9 न्यु सातारा जिल्हा नागरीक सहकारी पतसंस्था मर्या.MU2/N/76 बीओएम/डब्ल्युएन/आरएसआर/सीआर/1068/89-9022/03/199021राज्यस्तरीयहोय31/03/2010हरेश एम. शहानाहीनाही-9095137430194097114653915776423250145351024739
10 शिवसहयाद्री सहकारी पत संस्था म.MU1/D/2 बीओएम/डब्ल्यू-डी/आरएसआर/सीआर/415/9101/07/199918राज्यस्तरीयहोय31/03/2010मे.जी.के.गाडगीळनाहीनाही-102841234886903149-229631975743786245681
12345678910...