प्रकाशने

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
Jay Yogeshwar majur Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
jeevanshree majur Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
Shree Ganesh majur kam. Nandurbar New 2018-05-22 PDF 0.09
Beed dist krushi viv sevBeed New 2018-05-20 PDF 0.81
Anjali Gruha Nirman sah mar Nandurbar New 2018-05-20 PDF 0.08
Tarde viv sev Jalgaon New 2018-05-20 PDF 0.68
sainath sube sah mar Nandurbar New 2018-05-20 PDF 0.09
Varad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.70
Nimbhora viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
Zurkheda viv Sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.60
Ladali viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.35
Solaris Primayses CS Mum2 New 2018-05-19 PDF 0.45
Chamgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.68
Rotvad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.65
Borgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.46
Babhulgaon viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.39
sakare viv sev JalgaonRatnagiri 2018-05-19 PDF 0.62
Sonwad Bk Viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
Anjanvihire viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.67
Lote parshuram invo CS Rtg New 2018-05-19 PDF 0.82
Sonvad Khu Viv Sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.73
Patharad viv sev Jalgaon New 2018-05-19 PDF 0.45
Lote parshuram invo CS Rtg New 2018-05-19 PDF 0.82
Takviki Viv seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
vividha karyakari seva sahakari sanstha maryadit jamb tal.bhum New 2018-05-18 PDF 0.57
78A1 Dokewadi viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.58
Kadaknathwadi vi.kar.se.Osmanabadabad New 2018-05-18 PDF 0.09
kanheri vivi.seva.san.Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.14
valha viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
Takviki Viv seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
Devangra vi.kar.se. Tah.bhum New 2018-05-18 PDF 0.58
Ghatpimpri Vivi Seva Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.17
73 77 A Bavi Ar Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.66
karajkheda viv se Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.76
Toramba viv.se.Osmanabad New 2018-05-18 PDF 0.21
valha viv kar se tah bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
Andrud vi.kar.se. Tah.Bhum New 2018-05-18 PDF 0.64
Nipani vi.kar.se.Tah. Bhum New 2018-05-18 PDF 0.56
Dahidule viv Seva Jalgaon New 2018-05-18 PDF 0.66
Beed DCC Bank New 2018-05-17 PDF 0.79
Suyog sahakari Gruh ni.san.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.13
Lanjekar nagar s.g.n.san.Ratnagirinagiri 2018-05-17 PDF 0.13
Shivam HCS New 2018-05-17 PDF 0.85
Shree saibaba bigar sh.pat.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.12
jay bhagirathi gruha nirman Ratnagiri Sanstha New 2018-05-17 PDF 0.12
palshet vividh kr socRatnagiri New 2018-05-17 PDF 0.94
Vividh Kr.san. khanapur Osmanabad New 2018-05-17 PDF 0.17
Bhuvikas Bank gruha rachna Sanstha New 2018-05-17 PDF 0.13
shankheshwar park s.g.n.Ratnagiri New 2018-05-17 PDF 0.12
Beed DCCB New 2018-05-16 PDF 0.98
Onkar Patasanstha Ratnagir New 2018-05-16 PDF 0.14
Lotus HSG Boriwali Mumbai New 2018-05-16 PDF 0.56
Nagpur DCCB New 2018-05-16 PDF 0.96
Beed DCCB 2018-05-16 PDF 0.98
Bhandara UCS New 2018-05-16 PDF 0.79
Kanjur Kalptaru S Ward Mum2 New 2018-05-16 PDF 0.93
Osmanabad DCCB New 2018-05-15 PDF 0.25
Faij UCS New 2018-05-15 PDF 0.10
Nanded DCCB New 2018-05-15 PDF 0.22
Dhanwantari UCS New 2018-05-15 PDF 0.24
Shramik UCS Wardha New 2018-05-14 PDF 0.64
Priyadarshani UCS 83 New 2018-05-14 PDF 0.14
Malad CHS 83 New 2018-05-14 PDF 0.71
../../Site/Upload/Pdf/ 83-P Ward-Mum 4-Piccadeli II CHS-2018 New 2018-05-14 PDF 0.96
बदल्यांबाबत दस्त 6 New 2018-05-04 PDF 0.53
बदल्यांबाबत दस्त 5 New 2018-05-04 PDF 0.04
बदल्यांबाबत दस्त 1 New 2018-05-03 PDF 0.51
बदल्यांबाबत दस्त 4 New 2018-05-03 PDF 2.13
बदल्यांबाबत दस्त 2 New 2018-05-03 PDF 0.26
बदल्यांबाबत दस्त 3 New 2018-05-03 PDF 0.36
शासकीय कामासाठी वापरण्यात येणा-या डिझेलवर चालणारी जीप भाडेतत्वावर व वाहन चालकाची सेवा करारतत्वावर पुरविणेबाबतची जाहिरात New 2018-04-21 PDF 0.72
जाहीर निवेदन - राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे तालिकेवर‍ वकीलांची नेमणुक करणेबाबत New 2018-04-10 PDF 11.74
GDCA and CHM Exam 2018 _ Extended Date New 2018-04-09 PDF 0.34
जीडीसीए व सीएचएम फेरगुणमोजणी निकाल 2017 New 2018-03-26 PDF 0.91
GDCA and CHM Exam 2018 _ Extended Date New 2018-03-26 PDF 0.26
Sahakar Election Pradhikaran - Advertise for Advocate New 2018-02-09 PDF 1.52
Sec82 Rectification Reports 2018-01-18 PDF 1.22
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण - ॲडव्होकेट जाहिरात New 2018-01-15 PDF 4.94
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, मुंबई New 2017-12-29 PDF 6.25
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात- सन 2015 भाग बी सी डी New 2017-12-06 PDF 5.41
वा-24 New 2017-12-06 PDF 7.23
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात- सन 2015 भाग ए New 2017-12-06 PDF 5.95
जाहिरात - सहकार आयुक्तालयासाठी कंत्राटी स्वरुपात ई-गव्हर्नन्स अधिकारी नेमणेबाबत New 2017-10-06 PDF 0.16
शासकीय निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे - शासन निर्णय दि.17-12-2016 New 2017-10-06 PDF 0.15
वा-24 New 2017-05-08 PDF 16.86
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात - २०१४ भाग बीसीडी New 2017-05-08 PDF 14.80
महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ एका दृष्टिक्षेपात - २०१४ भाग ए New 2017-05-08 PDF 16.52
जी.डी.सी.ए. ॲण्ड सी.एच.एम. परिक्षा -2016 – फेरगुणमोजणी निकाल New 2017-03-09 PDF 0.66
GDCA and CHM Exam 2017 _ Extended Date New 2017-03-09 PDF 0.42
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. परिक्षा 2017 – महत्वाच्या सुचना New 2017-02-02 PDF 0.21
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. – अधिसुचना 2017 New 2017-02-02 PDF 6.63
जी. डी. सी. ॲण्ड ए. परिक्षा 2017 – अभ्यासक्रम New 2017-02-02 PDF 2.57
सी.एच. एम. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 0.65
‍जी.डी.सी ॲण्‍ड ए. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍ऑफ लाईन निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 0.14
‍जी.डी.सी ॲण्‍ड ए. परीक्ष्‍ाा - 2016 ‍‍‍निकाल (सर्व केंद्र) New 2016-12-27 PDF 2.57
कार्यशाळा सादरीकरण ११ ऑगस्ट २०१६ New 2016-08-13 PDF 2.69
जी.डी.सी. ॲण्ड ए. परीक्षा, मे, 2016 अर्ज भरण्यास मुदतवाढ New 2016-03-09 PDF 0.20
सहकार पुरस्कार 2014.15 New 2015-06-16 PDF 0.34
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा रिकाऊंटिंग रिझल्ट 2014 New 2015-01-30 PDF 0.50
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा मे २०१५ नोटिफिकेशन रेग्युलेशन सिलॅबस इंग्रजी New 2015-01-11 PDF 0.12
जी डी सी ए आणि सी एच एम परिक्षा मे 2015 नोटिफिकेशन रेग्युलेशन सिलॅबस मराठी New 2015-01-11 PDF 0.16