Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

प्रशासन शाखा

Joint Registrars Directory

Sr. No. Name of the DJR Division STD Code Telephone No. Email Address Email Address
1 श्री. संतोष पाटील  Mumbai 022 22691094 djrcs.mumbai@gov.in
2 श्री. ए.एल. घोलकर Konkan 022 27571395 djrcs.konkan@gov.in
3 श्रीमती संगिता डोंगरे Pune 020 25537617 djrcs.pune@gov.in
4 श्रीमती ज्योती लाटकर Nashik 0253 2571691 djrcs.nashik@gov.in
5 श्री. योगीराज सुर्वे Aurangabad 0240 2334755 djrcs.aurangabad@gov.in
6 श्री.आर.जे.दाभेराव Amravati 0721 2663246 djrcs.amravati@gov.in
7 श्री.पी. व्ही. वानखेडे Nagpur 0712 2524549 djrcs.nagpur@gov.in
8 श्री.एस.एस.देशमुख Latur 02382 255135 djrcs.latur@gov.in
9 श्री. श्रीकृष्ण वाडेकर Kolhapur 0231 2661246 djrcs.kolhapur@gov.in

District Deputy Registrars Directory

Sr. No.

Name of the DDR

District

Division

STD Code

Office No.

Email Address

Email Address

1

जयंत पाटील

मुंबई शहर 1

मुंबई

022

22618471

ddr.mumbai1@gov.in

ddr_mum1@rediffmail.com

2

डॉ. प्रशांत सोनवणे

मुंबई शहर 2

मुंबई

022

27574965

ddr.mumbai2@gov.in

ddr_mum2@rediffmail.com

3

श्री. कैलास जेबले

मुंबई शहर 3

मुंबई

022

26590997

ddr.mumbai3@gov.in

ddr_mum3@rediffmail.com

4

किशोर मांडे

मुंबई शहर 4

मुंबई

022

24366541

ddr.mumbai4@gov.in

 

5

एस. एम. पाटील 

ठाणे

कोकण

022

25331486

ddr.thane@gov.in

ddr_tna@rediffmail.com

 

श्री. दिगंबर हौसारे  

पालघर

कोकण

022

25331486

ddr.palghar@gov.in

 

6

जी.जी.मावळे

रायगड

कोकण

02141

222013

ddr.raigad@gov.in

ddr_rgd@rediffmail.com

7

श्री. अशोक गार्डी

रत्नागिरी

कोकण

02352

223542

ddr.ratnagiri@gov.in

ddr_rtg@rediffmail.com

8

I/C के.आर. धुळप (AR)

सिंधुदुर्ग

कोकण

02362

228710

ddr.sindhudurg@gov.in

ddr_sin@rediffmail.com

9

गौतम बलसाणे  

नाशिक

नाशिक

0253

2591555

ddr.nashik@gov.in

ddr_nsk@rediffmail.com

10

डॉ. सोपान शिंदे   

धुळे      

नाशिक

02562

238007

ddr.dhule@gov.in

ddr_dle@rediffmail.com

11

श्री. अशोक चाळक

नंदुरबार

नाशिक

02564

210023

ddr.nandurbar@gov.in

ddr_nbr@rediffmail.com

12

एम.यु.राठोड

जळगाव

नाशिक

0257

2239729

ddr.jalgaon@gov.in

ddr_jla@rediffmail.com

13

दिग्वीजय आहेर

अहमदनगर

नाशिक

0241

2450055

ddr.ahmednagar@gov.in

ddr_anr@rediffmail.com

14

श्री. नारायण आघाव

पुणे शहर

पुणे

020

25537617 / 25537618

ddr.pune@gov.in

ddr_pna@rediffmail.com

15

डॉ. अशोक एन. कुंभार

पुणे ग्रामीण

पुणे

022

25532335

ddr.punegramin@gov.in

ddr_spr@rediffmail.com

16

कुंदन भोळे

सोलापूर

पुणे

0217

2629749

ddr.solapur@gov.in

ddr_kpr@rediffmail.com

17

अमर शिंदे       

कोल्हापूर

कोल्हापूर

0231

2656258

ddr.kolhapur@gov.in

ddr_sng@rediffmail.com

18

प्रकाश अष्टेकर

सातारा

कोल्हापूर

02162

234141

ddr.satara@gov.in

ddr_sat@rediffmail.com

19

निलकंठ करे

सांगली

कोल्हापूर

0233

2600300

ddr.sangli@gov.in

ddr_agd@rediffmail.com

20

ए.एम.दाबशेडे

औरंगाबाद

औरंगाबाद

0240

2331037

ddr.aurangabad@gov.in

ddr_jal@rediffmail.com

21

नानासाहेब चव्हाण

जालना

औरंगाबाद

02482

225207

ddr.jalna@gov.in

ddr_pbn@rediffmail.com

22

मंगेश बाबासाहेब सुरवसे

परभणी

औरंगाबाद

02452

220046

ddr.parbhani@gov.in

ddr_hli@rediffmail.com

23

एस. पी. मेत्रेवार

हिंगोली

औरंगाबाद

02456

224354

ddr.hingoli@gov.in

ddr_ltr@rediffmail.com

24

समृत जाधव  

लातूर

लातूर

02382

245193

ddr.latur@gov.in

ddr_osm@rediffmail.com

25

एस.पी.बडे

बीड

लातूर

02442

222321

ddr.beed@gov.in

ddr_bid@rediffmail.com

26

व्ही. आर. देशमुख  

उस्मानाबाद

लातूर

02472

222223

ddr.osmanabad@gov.in

ddr_nnd@rediffmail.com

27

पी. आर. फडणीस

नांदेड

लातूर

02462

284886

ddr.nanded@gov.in

ddr_amr@rediffmail.com

28

संदीप जाधव

अमरावती

अमरावती

0721

2661633

ddr.amravati@gov.in

ddr_akl@rediffmail.com

29

प्रविण लोखंडे        

अकोला

अमरावती

0724

2452730

ddr.akola@gov.in

ddr_wsm@rediffmail.com

30

आर. एन. कटके

वाशिम   

अमरावती

07252

231173

ddr.washim@gov.in

ddr_bud@rediffmail.com

31

महेंद्र चव्हाण

बुलढाणा

अमरावती

07262

242336

ddr.buldhana@gov.in

ddr_yml@rediffmail.com

32

I/C. श्रीमती अर्चना माळवे 

यवतमाळ

अमरावती

07232

244460

ddr.yeotmal@gov.in

ddrnagpur_2008@rediffmail.com

33

ए.बी.कडू

नागपूर

नागपूर

0712

2551216

ddr.nagpur@gov.in

ddr_wda@rediffmail.com

34

गौतम वालदे

वर्धा

नागपूर

07152

255756

ddr.wardha@gov.in

ddr_chd@rediffmail.com

35

ज्ञानेश्वर आर.खाडे

चंद्रपूर    

नागपूर

07172

250381

ddr.chandrapur@gov.in

ddr_bhd@rediffmail.com

36

एम. एम. देशकर

भंडारा

नागपूर

07184

252249

ddr.bhandara@gov.in

ddr_gad@rediffmail.com

37

I/C. ज्ञानेश्वर आर.खाडे

गडचिरोली

नागपूर

07132

222323

ddr.gadchiroli@gov.in

ddr_gnd@rediffmail.com

38

एस. पी. कांबळे

गोंदिया

नागपूर

07182

250963

ddr.gondia@gov.in

ddr_gnd@rediffmail.com

Deputy Registrars/Assistant Registrars

माहिती उपलब्ध नाही.