Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

लेखापरिक्षकांची नामिका प्रविष्टी

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
Auditor Panel 2024-2026 GR New 2024-02-09 PDF 0.17
नामतालिकेसाठी अस्विकृत केलेल्या अर्जदारांना रिसबमीशनची संधी New 2017-07-27 PDF 0.15
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ New 2017-05-22 PDF 0.19
लेखापरीक्षक नामतालिकेकरीता अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ New 2017-05-11 PDF 0.21
सन 2017- 2020 या कालावधीतील लेखापरीक्षकांच्या नामतालिकेकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत. New 2017-04-24 PDF 15.72
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 81 चा सारांश 2014-05-27 PDF 0.06
रिट याचिका 2864/2013 2013-05-29 PDF 0.26
रिट याचिका 2871/2013 2013-05-29 PDF 0.93
लेखापरिक्षण वर्गवारी - सुधारीत तक्ता 2013-04-23 PDF 1.45
सुधारीत आदेश 2013-03-30 PDF 4.73
दुरुस्ती 2013-03-18 PDF 0.14
लेखापरिक्षण नामतालिका - परिपत्रक 2013-03-06 PDF 3.49