Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

संकल्प आणि मोहिम

संकल्प

संस्थांच्या आर्थिक सशक्तपणा आणि आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होण्यासाठी विकास कार्यातर्फे सहकार चळवळ वाढविणे.

मोहिम

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सहकारी संस्थांना त्यांचा उद्देश व हेतु साध्य करणेकरीता सहकारी संस्था व्यवस्थापन करणेसाठी वाढीव दर्जाचे सेवा देणे. त्यामध्ये सभासदांचा सहभाग व्यावसायिक व्यवस्थापन आर्थिक दूरदृष्टी.