अद्ययावत टेंडर नोटिस

अद्ययावत टेंडर नोटिस

अद्ययावत टेंडर नोटिस

(केवळ माहितीकरितां प्रसिद्ध केलेले आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा.)

 

अ. क्र. विषय पासून दि. पर्यंत दि. कार्यालयाचे नांव व संपर्क क्र.
3 MCDC Advertisement for Company Secretary 11-07-2018 27-07-2018 Maharashtra Cooperative Development Corporation (MCDC), Sakhar Sankul, Shivajinagar, Pune 411001 (Ph - 020-25537617)
2

शासकीय कामासाठी वापरण्यात येणा-या डिझेलवर चालणारी जीप भाडेतत्वावर व वाहन चालकाची सेवा करारतत्वावर पुरविणेबाबतची जाहिरात

21/4/2018 स.10.00 वा. 03/05/2018 सायं. 5.45 वा.

राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , पुणे (फोन -020-26051110, 26050641, 26051177, 26054141)

1 राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे तालिकेवर‍ वकीलांची नेमणुक करणेबाबत
 
10/4/2018 स.10.00 वा. 20/05/2018 सायं. 5.45 वा. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , पुणे (फोन -020-26051110, 26050641, 26051177, 26054141)