Information not Available !!!
मुख्यमंत्री हेल्पलाईनवर संपर्क करा: 24x7 (टोल फ्री) क्र.: 18001208040

अद्ययावत टेंडर नोटिस

अद्ययावत टेंडर नोटिस

अद्ययावत टेंडर नोटिस

(केवळ माहितीकरितां प्रसिद्ध केलेले आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधावा.)

 

अ. क्र. विषय पासून दि. पर्यंत दि. कार्यालयाचे नांव व संपर्क क्र.
3 MCDC Advertisement for Company Secretary 11-07-2018 27-07-2018 Maharashtra Cooperative Development Corporation (MCDC), Sakhar Sankul, Shivajinagar, Pune 411001 (Ph - 020-25537617)
2

शासकीय कामासाठी वापरण्यात येणा-या डिझेलवर चालणारी जीप भाडेतत्वावर व वाहन चालकाची सेवा करारतत्वावर पुरविणेबाबतची जाहिरात

21/4/2018 स.10.00 वा. 03/05/2018 सायं. 5.45 वा.

राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , पुणे (फोन -020-26051110, 26050641, 26051177, 26054141)

1 राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे तालिकेवर‍ वकीलांची नेमणुक करणेबाबत
 
10/4/2018 स.10.00 वा. 20/05/2018 सायं. 5.45 वा. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , पुणे (फोन -020-26051110, 26050641, 26051177, 26054141)