सुधारित कायदा

दस्तऐवज नावदिनांकडाउनलोडआकार (एम बी)
को-ओपेरेशन_मेर_17082013_आर (1) 2014-05-26 PDF 0.82
को-ओपेरेशन_मेर_17082013_आर New 2014-05-26 PDF 0.82
मतिस्टातेक्स्रुल्स2002 New 2014-05-26 PDF 0.25
को-ओपेरेशन_मेर_17082013_आर (1) New 2014-05-26 PDF 0.82
महाराश्ट्र_को-ओपेराटिव_सोसीटीस_आक्ट_1960 New 2014-05-26 PDF 0.36
माह_कूप_सोसीटी_रुल्स_1961 New 2014-05-26 PDF 0.78