संकल्प आणि मोहिम

दृष्टीकोन

संस्थांच्या आर्थिक सशक्तपणा आणि आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी होण्यासाठी विकास कार्यातर्फे सहकार चळवळ वाढविणे..

प्रचार

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील सहकारी संस्थांना त्यांचा उद्देश व हेतु साध्य करणेकरीता सहकारी संस्था व्यवस्थापन करणेसाठी वाढीव दर्जाचे सेवा देणे. त्यामध्ये सभासदांचा सहभाग व्यावसायिक व्यवस्थापन आर्थिक दूरदृष्टी..